Online Tartalomjegyzék
FEJEZET SZÁM
FEJEZET CÍM
OLDAL ELÉRÉSE
I.
A késő középkor 1300-1550. A rendi korszak Európában.
  Európai változások (Olvasmány)
1.
A rendi fejlődés
2.
Az egyház élete
3.
A százéves háború
4.
A Német-római Császárság
Beszámoló a konstanzi zsinat bírósági tárgyalásáról (Olvasmány)
5.
Gazdaság és társadalom I.
6.
Gazdaság és társadalom II.
7.
A Török Birodalom és a Balkán
8.
A mongolok és Kelet-Európa
Ázsia népei (Olvasmány)
9.
Műveltségi viszonyok
10.
A humanizmus és a reneszánsz előzményei
11.

A humanizmus és a reneszánsz kibontakozása

12.
A reformáció
Összefoglalás
II.
Az Anjou-kortól Buda elestéig 1301-1541
13.
Károly Róbert küzdelme a hatalomért
14.
Új gazdaság és társadalom
15.
Nagy Lajos
16.
A műveltség alakulása
Összefoglalás
17.
Zsigmond korának belpolitikai viszonyai
18.
A világpolitika sodrában
19.
Rendi fejlődés és a török veszély növekedése
20.
Hunyadi János és a török elleni harc
21.
A feudális anarchia tetőzése
22.
Mátyás király hatalomra kerülése
23.
Mátyás király belpolitikája
24.
Mátyás király külpolitikája
25.
Művelődés - reneszánsz
Összefoglalás
26.
A Jagelló-kor belpolitikája
27.
A társadalmi válság érlelődése
28.
Az 1514. évi parasztháború
 
A Habsburgok és a török hatalom (Olvasmány)
29.
II. Lajos uralma
30.
A mohácsi vereség
  A mohácsi csata magyar és török szemtanú leírásában (Olvasmány)
31.
Az ország három részre szakadása
32.
A reformáció Magyarországon

 

Összefoglalás
III.
A Korai Újkor (XVI-XVIII. Század) A világgazdaság kezdetei 1550-1715
33.
A felfedezések
34.
A gyarmatosítás és következményei
35.
Európa a felfedezések után
36.
A reformáció terjedése és a vallásháborúk
37.
A gondolkodás változásai
38.
Gazdasági változások
39.
Az első polgári forradalom. Hollandia
40.
Az angol forradalom előzményei
41.
Az angol polgári forradalom eredményei
42.
A fejedelmi hatalom Franciaországban
43.
A Német Birodalom és Közép-Európa
44.
Oroszország fölemelkedése
45.
Törökország hanyatlása
Összefoglalás
IV.
Magyarország Buda elestétől a Szatmári békéig (1541-1711)
46.
A királyi Magyarország
47.
Az erdélyi fejedelemség
48.
A török berendezkedés
49.
Gazdaság és társadalom
50.
A vallási kérdés alakulása
51.
Az erdélyi fejedelmek küzdelmei
52.
Bethlen Gábor
53.
Erdély a Rákócziak alatt
54.
A magyar rendi erők küzdelmei
55.
A török kiűzése
56.
II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának kibontakozása
57.
II. Rákóczi Fferenc szabadságharca I.
58.
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca II.
Összefoglalás I.
Összefoglalás II.
Olvasmányok