KRONOLÓGIAI TÁBLÁZAT

EURÓPA EURÓPÁN KÍVÜLI VILÁG MAGYARORSZÁG
1946.03.05. Churchill Fultonban megfogalmazza 1946. jan. Franciák Ammanban szállak partra 1946.02.01. Köztársaságról szóló törvény
  vasfüggöny elméletét 1946 Szíria és Libanon 8 éves harc után levált   Tildy Zoltán lett a köztársaság elnöke
1946.04.25. Párizsi béle-előkészítő munkálatok kezdete   1954-ben   Nagy Ferenc lett a kormány elnöke
1946. júl. Churchill a francia-német megbékélést     1946.03.05. Megszervezték a Baloldali Blokkot
  tűzte ki célul     1946.07.04. 1500 polgári egyesület betiltása
        1946.07.29. Párizsban megkezdődött a béke előkészítésének
          tárgyalása
        1946.07.29. Az új pénzt, a forint bevezetése
          A demokratikus államrend és köztársaság
          bűntetőjogi védelméről szóló 1946 évi
          VII. törvény
1947.01.01. Bizónia létrejötte 1947.08.15. Anglia megadta Indiának a függetlenséget 1947.02.10. Párizsban aláírták a békét
1947. aug. Truman-doktrína megfogalmazása     1947.02.25. Szovjet katonai hatóságok Kovács Bélát
szept. 22-27 Kommunista Munkáspártok tájékoztató irodája       letartóztatják
  megalapítása Lengyelországban     1947 márc. 3 éves terv elfogadása
          Marshall segély program elutasítása
        1947.05.30. Nagy Ferenc miniszterelnök lemondása
        1947 május Tildy Zoltán 1947 aug. 31-re tűzi ki az ország-
          gyűlési választásokat (kék cédulák)
        1947 május A Magyar Függetlenségi Párt vezetőjét Pfeiffer
          Zoltánt külföldre űzik
        1947 nov. A Párt képviselőit kizárják a parlamentből
          Barankovics István a Demokrata Néppárt
          vezetője 1949-ben távozik
1948.03.17. Brüsszeli szerződés létrejötte 1948.07.29. Tájékoztató iroda a Jugoszláv Kommunista 1948.06.12. Kommunista és Szociáldemokrata párt fúziója,
1948 márc. Német Szövetségi Köztársaság egyesítése   Párt elleni határozata   a Magyar Dolgozók Pártja jön létre
  A Truman-doktrína és a Marshall segély a     1948. jún. Bukarestben Sztálin nairendre tűzte a mező-
  német gazdaságot erősíti       gazdaság kollektivizálását
1948.05.14. Ben Gurion izraeli miniszterelnök deklarálja az     1948 szept. A MAORT per
  izraeli állam megalakulását. Arabok nem ismerik     1948 Új ötéves terv készítése
  el, kitör az első arab-izraeli háború       Kominform határozat a kulákok elleni fellépésre
1948.05.15. Az angolok megszüntetik Palesztína mandátum     1948.12.23. Mindszenty József bíboros letaróztatása
  jellegét. Palesztínában egy zsidó és egy arab        
  államot jelölnek ki        
1948 Román titoista per        
1949 tavasza Fegyverszünet Izrael és az arab államok (Liba- 1949.01.25. Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 1949 Államosítják a 10 főnél több munkással
  non, Szíria és Jordánia) között   létrejön   dolgozó üzemeket
1949.04.04. Észak Atlanti Szerződés Szervezete   Albán titoista per, Bolgár titoista per 1949.09.16. Rajk László perének kezdete
  megalakítása 1949.09.25. Bejelentik a Szovjet atombombát 1949.05.15. Új tipusú választások Magyarországon
1949.04.08. Washingtonban a nyugatnémet államot szabá- 1949 nov. Kominform budapesti nyilatkozata: "A Jugo- 1949.08.20. Új Alkotmány szovjet modell alapján
  lyozó "Vezérelvek" elfogadása   szláv Kommunista Párt gyilkosok és kémek 1949.10.15 Rajk László, Szőnyi Tibor, Szalai András
1949.05.05. Londonban aláírták az Európa Tanács   kezében"   kivégzése
  alkotmányát 1949 Mao kommunista seregei Nyugat-Kínát, majd 1949.10.24. Pálfy György, Korondi Béla, Németh Dezső,
1949 Londonban a brit nemzetközösségi konferencia   Dél-Kínát elfoglalva proklamálják a Kínai   Horváth Ottó kivégzése
  elismerte II. Erzsébet királynőt a nemzet-   Népköztársaság létrejöttét. Csang Kai Sek 1949 Az ötéves terv átszervezése
  közösség fejének   Formóza (Taiwan) szigetére vonult vissza   A három éves terv befejezése
1950.06.26. Koreai háború kezdete     1950 Standard Villamossági Társaság két vezetőjének
          kivégzése
        1950. ápr. Szakasits Árpád letartóztatása
        1950. aug. Marosán György, Riesz István és Vajda Imre
          bebörtönzése
1951.09.01. USA létrehozza a Csendes-óceáni Védelmi 1951.09.08. San Franciscoban Japánnal békét kötnek 1951 Az ötéves terv újabb megemelése
  Szerződést 1951 Csehszlovák titoista per 1951. feb. MDP II. kongresszusa
1951 USA megkezdi a hidrogénbomba késztését     1951 máj. A nem moszkovita kommunisták: Kádár János,
          Kállai Gyula, Losonczy Géza, Donáth Ferenc és
          Újhelyi Szilárd bebörtönzése
        51.05.21.után Kitelepítés a fővárosból és a vidéki városokból
        1951 Grösz József érsek pere
1952 Első hidrogánbomba kísérlet Emiwetok 1952. júl. Egyiptomban Mohammed Nagib államcsínye 1952.08.12. Rákosi Mátyás a miniszterelnök
  Atoll-nál 1952 Eritrea Abesszíniához kerül 1952 A munkások reálbére 20,3%-al alacsonyabb,
          mint 1949-ben
1953. jún. Kelet-Németországban felkelések robbannak ki 1953.03.05. Sztálin halála 1953.06.13. Magyar-szovjet pártközi tárgyalások
1953.06.17. Kelet-Berlinben és más városokban 1953.03.15. Vorosilov lesz az Elnöki Tanács elnöke   Moszkvában
  tömegtüntetések   Malenkov lesz a Minisztertanács elnöke 53.06.27-28 MDP központi vezetőségi ülés, Nagy Imre
1953.06.19. Tüntetések véres erőszakkal való leverése   Berija, Molotov és Kaganovics első helyettesek   feltárja a hibákat
1953.07.27. Panmindzsonban aláírták a koreai   Molotov külügyminiszter   Májusu választások után Nagy Imre lett a
  fegyverszünetet 1953 A Szovjetunióban enyhülés kezdődött   miniszterelnök
    1953.09.07. SZU-ban Hruscsov lett a párt első titkára 1953.07.04. Nagy Imre országgyűlési programbeszéde
    1953 Gamel Adbel Nasser kikiáltotta a köztársaságot 1953.07.11. Rákosi Mátyás frontális támadása a
    1953 Szovjet hidrogénbomba   kormányprogram ellen
1954.jan. Vízre bocsájtják az USA-ban a világ első 1954. ápr. Nasser miniszterelnök Egyiptomban 54.05.24-30 MDP III. kongresszusa
  atommeghajtású tengeralattjáróját a Nautilust 1954. nov. Nasser köztársasági elnök   Nagy Imre új Hazafias Népfrontot szervez
1954.04.26. Genfi konferencia kezdete 1954 dec. Eisenhower szövetsége a nemzeti Kínával    
1954.07.20. Genfi megállapodás aláírása 1954 Berija kivégzése    
1954.10.23. A német államot egyenjogúsították        
1954 Nagy Britannia atombombája        
1955.05.05. Az NSZK megszállásának vége 1955.04.18. Független afrikai és ázsiai államok 1955.04.14. Rákosi a KV ülésen nyílt támadást kezd
1955.05.09. Az NSZK a NATO tagja lett   Bandungban értekeznek   Nagy Imre ellen
1955.05.15. Bécsben osztrák államszerződés aláírása 1955.05.14. Varsói Szerződés létrejötte   Nagy Imrét kizárják a PB-ből és a KV-ből
55.07.18-23 Genfben csúcstalálkozó 1955.05.15. Hruscsov Belgrádban rendezi a jugoszláv 1955.04.18. Nagy Imrét felmentik a miniszterlenökség alól.
1955 júl. Az ún. Pugwash-mozgalom létrejötte   kérdést   Utóda: Hegedűs András
1955 aug. Genf: Atomenergia békés felhasználásának 1955.05.26. Hruscsov és Bulganyin látogatása Jugoszláviában 1955.05.15. Magyarországon a Rajk per felülvizsgálata
  konferenciája 1955.09.20. Moszkvában aláírják a Szovjet-NDK    
1955 szept. Hallstein doktrína elfogadása   szerződést    
  Adenauer kancellár látogatása Moszkvában 1955 Borisz Paszternak írta meg Zsivágó doktor    
      című művét    
56 márc-máj Londonban fegyverzetcsökkentési konferencia 1956.02.14. SZKP XX. kongresszusa összeül 56.06.18-21 KV ülésen Rákosit Mikoján lemondatta.
1956.06.28. Lengyelországban Poznanban fegyveres 1956 feb. Hruscsov 7 órás beszámolója Sztálin   Utód: Gerő Ernő
  felkelés tör ki   politikájáról   Fazekas Mihályt kizárták a vezetőségből.
1956.07.26. Szuezi-csatorna államosítása - Szuezi válság 1956.04.17. A Kominform beszüntetése  

Kádár Jánps a KV-nek is titkára lett

        1956.10.06 Rajk László és társai ünnepélyes temetése
          Egyetemisták újjászervezték a MEFESZ-t
        1956.10.13. Nagy Imrét visszavették a pártba
        1956.10.22. Az egyetemisták forradalmi követeléseinek
          megfogalmazása
        1956.10.23. Tüntetés a Petőfi majd a Bem szobornál
          Parlament elé vonulás
          Rádiónál fegyveres harc
          Sztálin szobor ledöntése
          Éjjel a KV Nagy Imrét beválasztotta soraiba.
          Hegedűs András helyett Nagy Imre m.e.
          Hajnali 2-kor katonai bizottság megalakulása.
          Mikoján és Szuszlov politikusokkal tárgyal
          Gerő rádió beszéde fokozza a forradalmi
          elkeseredést
        1956.10.24. Fegyvertelen tömegre Debrecenben az első
          fegyveres sortűz
          Szovjet páncélosok jelennek meg. Felkelők fel-
          vették a harcot, általános sztrájkot hirdettek.
          Munkástanácsok jöttek létre
        1956.10.25. Parlament előtti vérfürdő
          Gerő Ernő felmentése, helyette Kádár a párt
          első titkára
          Nagy Imre kormánya formálisan megalakult
        1956.10.26. Röplap követeli az új ideiglenes forradalmi
          nemzeti kormányt, a szokvjet csapatok kivonu-
          lását, a Varsói Szerződés felmondását, az ÁVH
          leszerelését
          A katonai bizottság véres leszámolást tervez a
          Corvin köz ellen
        1956.10.27. A Szovjetunió segítségkérő levelet követel
          24-i dátummal
          Kádár és Nagy Imre Szuszlovval és Mikojánnal
          tárgyal
1956.10.28. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa napirendre tűzi     1956.10.28. Nagy Imre nyilatkozata "A nagy hatalmas népi
  a magyar kérdést       erőkre támaszkodni kell és az élére állni"
          A magyar kormány tárgyaálni akar a SZU-val
          a szovjet haderők visszahozásáról
          Nagy Imre 2 órát tárgyal a szovjet követségen
1956.10.29. Második izraeli-arab háború     1956.10.29. A pártközpontban Mikoján és Szuszlov Kádár-
          ral, Kiss Károllyal, Szántó Zoltánnal, Münnich
          Ferenccel tárgyal. Azonnal táviratoztak
          Moszkvába
1956.10.30. Foster Dulles a Szovjetunió számára zöld utat     1956.10.30. Andropov szovjet nagykövet megjelenik a
  adott a magyar forradalom fegyveres       parlamentben
  leveréséhez       Nagy Imre 14:30-kor jelenti be a változásokat
          Megalakul a Nemzetőrség
          Nagy Imre már mindent önállóan intéz, mint
          kormányfő
          Napirendre kerül a Varsói Szerződésből való
          kilépés és a semlegesség deklarálása. A
          kormány szovjet delegáció kijelölését kéri
1956.10.31. A szuezi válság Moszkvát segíti     1956.10.31. Az MDP Magyar Szocialista Munkáspárt néven
          szerveződik újjá
          A polgári pártok is újjászerveződnek
          Budapestre érkezik Mindszenty József
    1956.10.31. Moszkvában megszületik a döntés 1956.10.31. A magyar forradalom sorsa ekkor dőlt el
    1956.11.01. Kádár János és Münnich Ferenc eltűntek. 1956.11.01. Kádár János és Münnich eltűnnek - Moszkvába
      Kivitték őket Moszkvába   viszik őket
        1956.11.02. Létrejött az új koalíciós kormány 4 párt
          képviseletéből
        56.11.02-03 SZKP elnöksége meghallgatja Kádárt és kiadja
          számára a feladatokat
        1956.11.02 Nagy Imre többször kérdezi Andropovot a
          katonai mozgásról
        1956.11.03. Malinyin vezérezredes érkezik a parlamentbe.
          Ígéretet tesz a szovjet egységek kivonásáról
          Megkezdődik a magyar és szovjet katonai tár-
          gyalás a parlamentben, majd Tökölön
          A KGB emberei a magyar delegáció embereit
          letartóztatják
        1956.11.04. Hajnali szovjet támadás Budapest ellen - Nagy
          Imre rádió szózata a katonai helyzet reménytelen
          A parlamentben Bibó István nyilatkozata
          Szolnoki rádióban Kádár János bejelenti
          kormányalakítását
          Nagy Imre a jugoszláv követségen, mert nem
          hajlandó Kádár János javára lemondani
        1956.11.14. Rácz Sándor vezetésével megalakul a Nagy-
          Budapesti Központi Munkástanács
    1956 Tunézia és Marokkó levált az anyaországról 1956.11.22. Busz jelenik meg a jugoszláv nagykövetség előtt.
          Ferihegyre viszik Nagy Imrét és társait.
          Bukarestbe érkeznek
        56.12.02-05 A Központi Bizottság ellenforradalomnak
          minősíti a forradalmat
        1956.12.05. A Kádár kormány feloszlatta a
          munkástanácsokat
1957.01.05. Eisenhower-doktrína elfogadása 1957.01.27. Az SZKP XXI. rendkívüli kongresszusa össze- 1957 Magyarországon a megtorlást a szovjet
57 jún-júl. Lengyel politikai válság   ült, cél a kommunizmus felépítése   hadsereg és a KGB irányítja
1957.10.19. Wladyslaw Gomulka a lengyel KB első 57.06.22-29 Malenkov, Molotov, Kaganovics és Sepilov 1957.02.19. A Munkásőrség megszervezése, a KISZ újjá-
  titkára lesz   kizárása a szovjet pártszervekből   szervezése és megállapodás a szovjet csapatok
1957 Nagy Britannia hidrogénbomba 1957.08.23. Első szovjet interkontinentális rakéta fellövése   "ideiglenesen" Mo-on állomásoztatásáról
    1957.10.03. Az első szovjet mesterséges hold, a Szputnyik 1957.04.02. Kádár bejelenti a Nagy Imre per indítását
      fellövése 1957.04.14. Nagy Imrét és társait Bukarestből hazahozzák
    1957.11.14. Moszkvában 12 ország kommunista pártjának   és letartóztatják
      találkozása 1957.06.01. A közgazdasági bizottság reformjavaslata
    1957 A Maláj Államszövetség függetlenné vált   nem valósul meg
        1957.06.17. Az Igazságügyi Miniszt. közlemény tudósított
          arról, hogy a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági
          Tanácsa Nagy Imrére, Gimes Miklósra, Maléter
          Pálra és dr. Szilágyi Józsefre kimondta a halálos
          ítéletet, amit már előző naő június 16-án végre-
          hajtottak (dr.Szilágyit már áprilisban kivégezték)
        57.06.27-29 A kétfrontos harc elméletét dolgozzák ki
        1957.12.21. Losonczy Géza megtébolyodott és tisztázatlan
          körülmények között meghalt
        1957 Tézisek a mezőgazdaság szocialista átszervezé-
          séről - 1958 végén nagy viták e körül - döntés:
          1959 február
1958.01.01. Az amerikai Explorer mesterésges hold 1958 USA és Anglia csapatai léptek fel Libanonban    
  fellövése   és Jordániában    
1958.11.27. Az ún. második berlini válság 1958.03.27 Bulganyin lemondott, Hruscsov miniszterelnök    
      is lett    
    1958.10.23. Paszternak irodalmi Nobel-díjjat kapott    
      A Majakovszkíj téren felavatott emlékmű    
      lett a költészet barátainak találkozóhelye    
    1958-1969 A kínai "nagy urgrások" politikája    
1959 Fidel Castro mozgalma megdönti Batista 1959 Zürichben Nagy-Britannia, Görögország,    
  korrupt diktatúráját   Törökország és Ciprus képviselői megállapod-    
1959.06.08. Fidel Castro győztesen vonul be Havannába   nak a szigetország függetlenségében    
1960 Franciaország atombombája 1960 Szomália önálló köztársaság lett    
1961.04.17. A Disznó-öbölnél kudarcba fulladt partaszállás 1961 Szovjet kísérlet Kuba megsegítésére    
1961.08.07. Tonkin-resolution elfogadása az amerikai 1961-1964 A "szövetség a haladásért" keretében Kennedy    
  kongresszusban között tőkeberuházásokat hajtott végre    
1961.08.13. A berlini fal építése   Latin-Amerikában    
1961.10.22. Kennedy televíziós beszéde 1961.12.10. Amerikai katonák Vietnámban    
1961.10.27. Kennedy levél lezárja a kubai válságot 1961 Szovjet-Kínai viszony feszültebbé válik az    
      "Egyenlőtlet feltételekkel kötött szerződések"    
      miatt    
    1961 Új Büntetőtörvénykönyv a Szovjetunióban    
    1961 dec. Castro Moszkvától kér segítséget    
1962   1962.07.03. De Gaulle elismerte Algéria függetlenségét    
      Juríj Bondarjev Csend c. regénye jelent meg    
      Szolzsenyicin: Iván Gyenyiszovics 40 napja    
      kisregényét közölték    
1963.08.05. Az atomfegyver kísérletek betiltásáról aláírják 1963.06.20. Moszkvában szovjet-kínai megbeszélés    
  a szerződést Moszkvában   eredménytelen volt    
    1963 A vidék nagy része vietnámi gerillák kezén    
    1963.10.14. Hruscsovot lemondatták, utódja    
      Alexej Nyikolajevics Koszigin lett    
1964   1964.06.10. Egyesített Kongót elhagyták az ENSZ csapatok    
    1964.10.13. Az SZKP plémuma Hruscsov "vádiratát"    
      tárgyalja, elmozdítják, a párt első titkára    
      Leonyid Ilijics Brezsnyev lesz    
    1964 Kína atombombája    
    1964 A Szovjetunióban a novocserkasszkíj sortűz    
    1964 Vaszilíj Groszman: Igaz Ügyért c. regénye    
1965   1965.02.06. Koszigin m.e. látogatása Vietnámban    
    1965 Rhodesiában Ian Smith deklarálta a függetlensé-    
      get    
1966 Csehszlovák liberalizálódás kezdődik        
1967 jan. Románia Nyugat-Németországgal felveszi a 1967 jún. Kína hidrogénbombája    
  diplomáciai kapcsolatot 1967 Brezsnyev a békés egymás mellett élés    
1967 május Nasszer terve a zsidók ellen   alapelvét hangoztatta    
1967.06.05. Zsidók váratalan támadása, az ún. "hatnapos 1967 Szovjetunió nem tett engedményt a Kínai    
  háború"   ideológiának    
1967. jún. Antoni Novotnit az írószövetség nyíltan        
  támadja        
1968 febr. Alexander Dubcek elvállalta a főtitkári posztot 1968 A Brezsnyev doktrína 1968.01.01. Új gazdasági mechanizmus indul Mo-on
1968 tavasza Nyugat-Európai baloldali diákmozgalmak 68.08.20-21 Öt ország bevonulása Csehországba    
1968 ápr. Megszavazták az ENSZ közgyűlésén az        
  Atomsorompó Egyezményt        
1968.08.25. Francia hidrogénbomba        
1968 Lengyelországi válság kezdete        
1969.04.17. Dubcek helyére Gustav Husakot válsztották        
1969.09.27. Dubceket kizárták a KV elnökségéből        
1969.09.28. Az NSZK-ban Willy Brandt lett a kancellár        
1969.11.17. Helsikinben az USA és a SZU között tárgyalá-        
  sok indultak a stratégiai fegyverek korlátozá-        
 

sáról (SALT I. forduló)

       
1969

Nixon az új elnök,

69.07.08-11 Belgrádban tartott konferencia az el nem köte-    
  tanácsadója Henry Alfred Kissinger   lezett országok kérdését tisztázta    
1970.03.19. A két német állam között az első találozás 1970 A zambiai Lusakában az 54 el nem kötelezett    
1970.08.07. Brandt moszkvai szerződése az államok   ország csúcsértekezlete    
  területi sérthetetlenségéről        
70évek vége Az enyhülés légköre megromlott        
  Fegyveres összecsapás Lengyelországban        
1971.02.11. Egyezmény a tengerfenék fegyver-mentesítésére        
1971 ENSZ közgyűlésén Albánia Kína felvételét        
  javasolja a tagországok közé        
1971 dec. NSZK elismerte az Odera-Neisse vonalat        
1971 Kísérlet a háború vietnamizálására        
1972.04.10. Egyezmény a bakterológiai fegyverek ellen        
1972.10.22. Amerikai-vietnámi 9 pontos megegyezés        
73.07.3-7 Helsinkiben összeült az európai-biztonsági és        
  együttműködési konferencia első szakasza        
1973.09.18. Genfben összeült a második szakasz        
1973 A negyedik ún. "októberi zsidó-arab háború". 1973 Egy katonai puccs megdöntötte az afgán    
  Izrael határai ezzel megszilárdulnak   monarchiát    
1973 Első olajár-robbanás a kapitalistákat súlytotta, 1973.05.18. Brezsnyev az NSZK-ba látogat    
  Szovjetuniónak előnyös volt        
1974   1974.01.26. Brezsnyev Brüsszelben 20 nyugat-európai párt    
      konferenciáját hívta össze    
    1974 febr. Katonai összeesüvés megdönti az abesszin    
      kormányt    
    1974 Decembere óta kommunista erők működnek és    
      1984-ben létrejön az Etiópiai Dolgozók Pártja.    
      Ez a brezsnyevi politika támpontja lett, de 90-    
      ben a kommunistákat elűzték    
1975.07.21. Véget ért a második szakasz 1975 tavasz Laoszi Demokratikus Népköztársaság lérejötte    
  Európai Együttműködési és Biztonsági Értekez- 1975 Angola, Mozambik és Goá függetlenné vált    
  let nyilatkozata Helsinkiben. Szovejetunióban   Portugáliától    
  ismét felcsillant a világforradalom lehetősége 1975 márc. "Ho Shi Minh" hadművelet    
  "a szocializmus világméretű győzelme" 1975 Brezsnyev rátette a kezét Angolára és    
  ábrándjaként   Mozambikra. A detant lényegében véget ért.    
1975 Belgrádi értekezleten Kína az USA-hoz közele-        
  dett. Hua Kuo Feng szerint s Szovejtunió és az        
  USA a világháború forrása, de nagyobb a        
  szovjet imperializmus veszélye        
1976   76.06 végén Újabb nemzetközi pártkonferencia ugyancsak    
      Brezsnyev elvei alapján    
    1976 okt. Genfben egy Rhodesia konferencia    
      Helyi gerilla csapatok Zimbabwei Népi    
      Hadsereget szerveztek    
1978   1978 ápr. Abdul Kader ragadta a kezébe a hatalmat    
      Afganisztánban. Az elnök Nurr Mohammed    
      Taraki a Népi Demokratikus Párt főtitkára lett.    
      A kommunista erők egyesültek. Barátsági    
      szerződést kötöttek a Szovjetunióval    
1979.06.07. Jimmy Carter véleménye: a Szovjetunió választ- 1979 Taraki uralmának megdöntése. Babrak Karmal    
  hat a szembenállás és az együttműködés között.   irányításával új vezetés jött létre és segítségért    
  Az USA felkészültnek érzi magát bármelyikre   fordult a Szovjetunióhoz, így szovjet repülők,    
79.07.17-18 Nyugati hatalmak Bonnban tartott konferenciája   tankok és hadsereg megjelentek Afganisztánban.    
  az erők összefogását szervezte meg   Szovjet erők ellen azonban népi ellenállás bonta-    
1979.12.12. A NATO brüsszeli ülésén kettős határozat   kozott ki    
  született 1979 Rhodesia új neve Zimbabwe lett    
1979.12.20. Amerikai szenátus külügyi bizottsága a SALT II. 1979.01.10. Kambodzsai Népköztársaság kikiáltása    
  szerződést elutasította        
1979 Békekötés Egyiptom és Izrael között. NATO        
  befolyását kiterjesztik a Perzsa Öbölre és        
  Dél-Afrikára        
1979 Orajár-robbanás ugyanilyen eredménnyel járt        
1980.09.18. Megalakították a Független Demokratikus 1980 Zimbabwe néven független köztársaság 1980 Párton belüli ellenzék vezetői: Pozsgay Imre és
  Szakszervezetek Országos Elnökségét, a       Nyers Rezső
  Szolidaritást. Elnökéül Lech Walessa-t        
  választották meg.        
1980 A Carter doktrína megszületése. A detant lénye-        
  gében véget ért, Zbigniev Brzezinszki kidolgozza        
  az amerikai ellenreakció programját        
  A VIII. Pártkongresszus igen sok nehézséget        
  tárt fel Lengyelországban        
1981.02.09. Miniszterelnök utóda Wojcech Jaruselsky     1981 Gazdasági munkaközösségek jöttek létre
  tábornok        
1981.10.18. Kannia lemondott és Jaruselsky lett a LEMP        
  KB első titkára is        
1982.01.04. Brüsszelben Közös Piac külügyminisztereinek 1982.11.24. Brezsnyev halála    
  értekezlete 1982 Andropov elszánt harcot indít a hozzá nem    
1982.03.12. Madridban európai biztonsági és együttműkö-   értés és a korrupció ellen    
  dési konferencia        
1982 dec. Lengyelországi szükségállapot felfüggesztése        
1983.07.22. Rendkívüli állapot végleges megszűnése        
1983.10.05. Lech Walessa béke Nobel-díjjat kap        
1983 SDI program tervezése        
1983 Nagy-Britannia háborúja Argentínával a        
  Falkland szigetek birtoklásáért. Anglia        
  megvédte a szigeteket.        
1984   1984.02.09. Meghal Andropov, utóda Konstatnin    
      Csernyenkó, mezőgazdasági reformot tervez    
1985   1985.03.10. Csernyenkó halála, helyét a fiatal Mikhail 85.03.vége MSZMP XIII. kongresszusa. Felszólítja Kádárt
      Gorbacsov váltja fel. Három jelszava:   a lemondásra. Félelem vált uralkodóvá rajta.
      glaznoszty, peresztrojka, usztorenyie 1985 Monori fórum indulása
1987       1987 Lakitelken nagyszabású találkozó - Magyar
          Demokrata Fórum megalakulása:
          "Nyilatkozat" megfogalmazása
1988   1988.05-06 XIX. Pártkonferencia 88.05.20-22 A párt főtitkára Grósz Károly lett
        1988.06.27. Nagyszabású tüntetés Ceaucescu faluromboló
          programja miatt
        1988 nov. Németh Miklós az új miniszterelnök
1989   1989 Gorbacsov váratlanul hozzájárult Német- 1989 jan. Pozsgay rádiónyilatkozata: "56 népfelkelés volt"
      ország egyesítéséhez. Gorbacsov a "hetek"   Szűrös Mátyás nyilatkozata: "A határon túl élő
      1991 évi londoni találkozójában reménykedett   magyarságért felelősséggel tartozunk"
          A párton kívüli ellenzék is megjelenik meg a
          "Beszélő" szamizdad újság is
        1989.09.13. Magyarország megnyitja nyugati határait
1990   1990 márc. Litvánia kinyilvánítja függetlenségét. Példáját 1990.03.25. Szabad választások Magyarországon. Győztes a
      követi Észt és Lettország is.   Magyar Demokrata Fórum
    1990 márc. Oroszországi kommunisták is saját 1990.04.08. Miniszterelnök Antal József történész lett.
      kommunista pártot szerveznek   Köztársasági elnök: Göncz Árpád író és
    1990 jún. XVIII. pártkongresszus   műfordító lett
    1990.06.12. Az orosz föderáció Népi Küldötteinek Kong-    
      resszusa lefogadta Oroszország Függetlenségi    
      Nyilatkozatát. Az OSZSZK legfelsőbb tanácsa    
      elnöke Borisz Jelcin lett.    
1991   1991. márc. Gorbacsov államok közötti új szerződést    
      javasol    
    1991.08.19. "Rendkívüli állapotot Felügyelő Állami Bizottság"    
      közli, hogy "Gorbacsov, tekintettel egészségi    
      állapotára, nem képes ellátni a Szovjetunió    
      államelnökének feladatait"    
    1991.08.23. Borisz Jelcin aláírta az Orosz Föderatív Szövet-    
      ségi Köztársaság kommunista pártjának    
      tevékenységét felfüggesztő rendeletet    
      Borisz Jelcin, Leonyid Kravcsuk (Ukrajna) és    
      Szanyiszlav Suskovics (Belorusszia) elnökeivel    
      aláíta: 1. Megszűnik a Szovjet Szocialista Köz-    
      társaságok Szövetsége és 2. Létrejön a Függet-    
      len Államok Közössége (a FÁK)    
    1991.12.25. A Kreml tornyáról bevonják a vörös zászlót    
      ls felvonják az orosz trikolort    
1997   1997 Hong Kong visszakerül Kínához az angol    
      uralom alól    
      Marquesas szigetek Franciaországtól kerülnek    
      vissza Kínához    
1999   1999 Makaó visszakerül Kínához Portugáliától