KRONOLÓGIA TÁBLÁZAT

MAGYARORSZÁG NYUGAT- ÉS KÖZÉP-EURÓPA ANGLIA ÉS A VILÁG EGYÉB RÉSZEI
    1847. Aranyhiány 1847. Frederik Douglass az Antislavery
          Society elnöke
    1848.12.10. Bonaparte Lajos köztársasági elnök    
1849.08.16. Bécsi kormány javaslata enyhe elbírálásra 1849. II. Viktor Emanuel Piemont királya 1849. Magyarországi intervenció
1849.08.20. Bécsi kormány új, kegyetlen eljárást rendel el 1849.05.26. Francia nemzetgyűlés feloszlatása 1849. David Livingstone első felfedező útja a
1849.09.12. Kossuth Viddini levele 1849.06.13. Köztársasági puccskísérlet leverése   Fokföldön, a továbbiak 1851, 1853-1856
1849.10.04. Komárom kapitulál 1849.07.03. Francia csapatok Rómában   1858-1864 és 1866
1849.10.06. Aradon a 13. honvédtábornok kivégzése        
  Pesten Batthyány kivégzése        
1849.október A hó folyamán további kivégzések, főtisztek és        
  hivatalviselők várfogságra itéése, közkatonák        
  besorozása        
  Görgey internálása Klagenfurtba        
1849.10.20. Földadó kataszter készítésének elrendelése        
1850.02.13. Kossuth elindul Kiutahiába 1850 Új porosz alkotmány korlátlan királyi hatalom 1850 Tajping felkelés kitör
1850. április Konzervatívok emlékirata Ferenc Józsefhez,        
  nem veszi át.        
1850.07.08. Haynau felmentése        
1850. július Megjelenik Kemény Zsigmond: Forradalom        
  után című műve        
1850.11.01. Új adórendszer bevezetése        
1851.03.02. Úrbérrendezési pátens 1851.12.02. Francia államcsíny (10 évi elnökség) 1851 Ausztrál aranymezők megnyitása
  Káprótlási és földteherrendezési pátens        
1851.04.13. Karl Friedrich Kübeck báró a 9 tagú        
  birodalmi tanács elnöke        
1851.04.25. Kossuth Kiutachiában készült alkotmányterve        
1851.07.01. A birodalom belső vámjainak megszüntetése        
1851. nyár Kemény Zsigmond megírja a Még egy szó a        
  forradalom után-t        
1851.08.20. Miniszteri felelősség megszüntetése        
1851.09.11. Kossuth a Mississisippi fregatton elhagyja        
  Törökországot        
1851.12.06. Kossuth megérkezése New Yorkba        
1851.12.31. Szilveszteri pátens. Nyílt császári        
  egyeduralom bevezetése        
1852. febr. Apponyi György emlékirata 1852 Piemontban Cavour gróf a miniszterelnök 1852 Új-Zéland önkormányzatot kap an angol
1852.04.14. Ferenc József átveszi a miniszterelnöki 1852.12.02. Bonaparte Lajos III. Napóleon néven császár   bevándorlás előrehaladtával
  teendőket       Harriet Beecher-Stowe: Tamás Bátya
1852.04.25. Johan Kempen báró az új Legfőbb       Kunyhója
  Rendőrhatóság vezetője        
1853.05.01. Az osztrák polgári törvénykönyv kiterjesztése 1853 Krími háború kezdete 1853 Matthew Perry 4 USA hajóval Edo
  Magyarországra       kikötőjében
          Román fejedelemségek megszállása
        1853. nov. Sinope. Török flotta veresége
        1854. szept. Angol-francia partraszállás Krímben
          1854.10.-1855.09. Szevasztopol ostroma
          Orange szabad állam lett, Natalt már előbb
          elfoglalták a búroktól
          USA-ban a whig-ek újjászerveződnek
          Köztársasági Párt néven
1855.08.18. Ferenc József konkordátuma a Szentszékkel 1855 Piemont belép a krími háborúba 1855 II. Sándor cár (1881-ig)
1855.10.21. Vörösmarthy temetése nemzeti tüntetés        
        1856 Béke Párizsban
          Missouri-bel fegyveresek betörése Kansanba
          John Brown megtorlásul megöl öt embert
          Angol-kínai háború kezdete
1857.05.09. Dessewffy Emil szerkesztette emlékirat a     1857 Franciák is belépnek
  németesítés és az adók ellen 131 politikus       Townsend Harris amerikai konzul Japánban
  aláírásával       Világgazdasági válság lép föl
1857. okt. Megjelenik a Bach Sándor által iratott       Szipoj felkelés Indiában
  Rückblick        
    1858. jan. Orsini megénylete III. Napóleon ellen 1858 Törvény "India jobb kormányzásáról"
    1858. júl. III. Napóleon és Cavour találkozója   Öt újabb japán kikötő megnyitása
      Róma francia megszállása   Amerikaiak területen kívülisége
          Nagy-Britatnnia, Hollandia és Oroszország is
          jogokat kap Japánban
          Tiencsini béke. Folyamatos engedmények
          Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország
          javára
1859.02.25. Kossuth "Tájékoztatás"-a közismerté válik 1859 Piemonti-francia szövetség háborúja 1859 Amúr vidék elfoglalása Kínától
1859.05.05. Kossuth találkozása III. Napóleonnal   Ausztria ellen Magenta, június 24.   John Brown-t elfogják, kivégzik
1859.05.06. Magyar Nemzeti Igazgatóság néven emmigráns   Solferino, olasz-francia győzelmek    
  kormány alakul, Kossuth, Klapka és Teleki   Zürichi béke: Lombardia olasz, Savoya, Nizza    
  László részvételével   francia, Parma, Modena, Toscana, Romagna    
1859. máj-jún Osztrák vereségek az olasz fronton   Piemonté    
1859.06.05. Genovában megalakul a Magyar Légió 1859-1869 Szuezi-csatorna építése    
1859. júl. Londonban névtelenül megjelenik Széchenyi        
  Ein Blick auf den anonymen Rückblick c.        
  műve        
1859.08.22. Bach Sándor menesztése        
1859. szept. "Protestáns pátens" -ügy        
1860.03.15. Először ünneplik meg nyíltan a forradalmat 1860 Garibaldi Szicíliában és Nápolybam 1860 Abraham Lincoln elnök
1860.03.08. Széchenyi halála       Dél-Karolina kiválik
ápr. 19 után Reformlépések a kormány részéről       Orosz előrenyomulás a Kaukázusban (tatár,
1860.10.20. Októberi Diploma kiadása       cserkesz, dagesztáni, csecsenÖ
1860.12.13. Anton Schmerling lovag lesz az államminiszter        
1860.12.18. Esztergomban prímási értekezlet        
1861.02.26. Februári Pátens kiadása        
1861.04.06. Országgyűlés Budán, majd Pesten 1861 Torínóban az egyesült olasz állam kimondása 1861 Cári ukáz a parasztság felszabadításáról
  Felirati és határozati pártok vitája   II. Viktor Emanual olasz király   Újabb 6 állam kiválik. Elnök Jefferson Davis
1861.05.08. Teleki László halála   I. Vilmos Poroszország királya (1888-ig) 1861.04.12. Déliek tüzet nyitnak
1861.08.22. Országgyűlés feloszlatása       Csaták tábázata 10. lecke V. bekezdés
1861.11.05. Provizórium életbe léptetése        
  Pálffy Móric gróf királyi helytartó        
1861 során Kossuth végleg Turinban telepedik le        
1862. máj. Kossuth Dunai Szövetség terve nyilvánosságra 1862 Porosz parlament feloszlatása 1862.05.20. Homestead Act
  kerül   Bismarck kancellári kinevezése 1862.09.22. Rabszolgafelszabadítás
1862. dec. Apponyi György Emlékirata dualizmust ajánl        
    1863 Frankfurti konferencia a német egységről    
      Kudarc    
      III. Napóleon Habsburg Miksának mexikói    
      császárrá választását támogatja    
    1864 Schleswig-Holstein-i háború Dániával 1864 Zemsztvo rendelet, bírósági reform, hadügyi
    1864 szept. London. I. Internacionálé   reform
1865. febr. Megjelenik Deák: Adalékok a magyar közjog- 1865

Gasteini porosz-osztrák megállapodás

1865 Déliek is szabadságot ígérnek a
  hoz című műve   III. Napóleon és Bismarck találkozása   rabszolgáknak
1865.04.16. Deák Húsvéti cikke a Pesti Naplóban   Biarritzban 1865.04.14. Lincoln halála
1865.11.12. Összeül a horvát országgyűlés        
1865.12.09. Kolozsvári országgyűlés elfogadja az uniót        
  Magyarországgal        
1865.12.14. Országgyűlés összeül Pesten        
1865.12.16. A király fogadja Deákot        
1866.04.21.- Eredménytelen magyar-horvát tárgyalás a 1866 Porosz-olasz szövetség 1866 Első transatlantik kábel
-06.16. kiegyezésről 1866.06.07. Porosz-osztrák háború kezdete    
1866.06.04 A porosz háború kezdete 1866.06.15. Olasz hadbalépés    
1866.06.25. Az országgyűlés megállapodik a kiegyezésről 1866.07.03. Porosz győzelem Königgrätz-nél    
1866.07.03. Osztrák vereség Königgrätznél 1866.07.04. Velence olasz kézben    
1866.07.28. Nikolsburg. Béke Poroszországgal 1866.08.23. Béke Prágában    
1866.11.19. Összeül az országgyűlés        
1867.02.17. Andrássy Gyula miniszterelnöki kinevezése 1867 Habsburg Miksa kivégzése Mexikóban 1867 A sógun hatalmának megdöntése
1867.05.26. Sajtó közli Kossuth levelét Deákhoz.   Északnémet Szövetség megalakulása   A dominum jogrendjét szabályozza a
  "Kasszandra levél"       "British North America Act"
1867.06.08. Ferenc József megkoronázása       USA Alaszkát megvásárolja Oroszországtól
1867.07.28. Kiegyezés szentesítése       Midway szigeteket is megszerzi az USA
1867.10.11. Temesvári Általános Munkásegylet megalakul       Angol választójogi 2. Reform Bill
1867.11.18. Pesti Demokrata kör megalakul        
1868.03.29. Pozsony. Általános Munkásegylet gyűlése     1868 Meidzsi korszak reformjainak kezdete
1868.11.17. Magyar-horvát kiegyezés       A hatalom Macuhito császáré
1868.12.06. Nemzetiségi törvény        
  Politikai pártok áttekintő táblázata a 45 leckénél        
    1869 III. Napóleon Belgium és Luxemburg    
      bekebelezésére törekszik    
      Eisenach. Német Szociáldemokrata    
      Munkáspárt. W.Liebknecht és A. Bebel.    
1870.04.10. Fővárosi Közmunkák Tanácsa (X. tc.) Duna 1870.09.01. Sedán. Franciák veresége 1870 Városi reform Oroszországban
  szabályozása a fővárosnál 1870.09.04. Köztársasági forradalom Párizsban 1870-es Terjeszkedés: Amu-darja, Syr-darja
1780.08.01. "Az állam és a vármegye közötti kiegyezés" 1870.09.20. Olasz csapatok bevonulnak Rómába évek (Turkesztán, Khiva, Bocchara, kirgizek,
  (1870. évi XVII.)       kazahok)
1871.03.03. Cseh közjogi helyzet rendezése. Meghiúsul 1871.01.18. I Vilmos német császár (1888-ig)    
  (október 20-án) 1871.01.28. Francia-német fegyverszünet    
1871.11.14. Andrássy közös külügyminiszter   Lengyel autonómia kérdése a Monarchiában    
  Lónyai Menyhért magyar miniszterelnök   Internacionálé székhelye New York    
1872.12.05. Szlávy József miniszterelnök 1872 "Kultúrharc" kezdődik Németországban 1872 Angliában titkos válsztójog
1872.12.22. Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alapításáról        
  és rendelkezéséről szóló 1872. XXXVI. tc.        
  Az egyesített főváros Budapest        
1873. május Bécsi tőzsdekrach 1873 Három Császár Szövetsége    
1873.10.25. Fővárosi egyesített törvényhatóság ünnepélyes        
  alakuló ülése        
1874.03.20. Bittó István miniszterelnök 1874 Abdul Aziz szultán államcsődje    
1875.03.01. Fúzió. Szabadelvű Párt meglalkul 1875 A gothai program alapján fúzionál az 1875 Nemzetközi Posta Szerződés
1875.03.02. Wenckheim Béla báró miniszterelnök   N.Sz.M.-el az Általános Német Munkásegylet   Disraeli megveszi a Szuezi-csatorna
1875.10.20. Tisza Kálmán miniszterelnök   Török elleni felkelés a Balkánon   részvényeinek 40 százalékát
1875 során Szlovák gimnáziumok bezárása pánszláv        
  izgatás címén        
1875.11.28. Gazdasági kiegyezés felmondása        
    1876 Internacionálé Philadelphiában feloszlik    
      Török vérfürdő a bolgárok ellen    
      Ifjú Török forradalom alkotmányt ad    
      Szerb-montenegrói sikertelen háború a    
      török ellen    
      Abdul Hamid szultán (1876-1909) zsarnoki    
      uralma    
    1877 Orosz hadüzenet és győzelmek 1877 Viktória India császárnője
        1877-1881 Búrok harca Transvaal önállóságáért sikeres
          (Paulus Krüger)
1878.01.15. Miletics Szvetozár elítélése 5 évre 1878.03.03. San Stefano-i béke 1878 Sztrájkjog rendezése Angliában
  összeesküvés címén 06.13.-07.13. Berlini kongresszus   "Föld és Szabadság" anarchista programja
1878.04.21. Nemválasztók pártja megalakul   Kivételes törvények Németországban    
1878.06.09. Magyarországi Munkáspárt megalakul        
1878.06.27. Osztrák-Magyar Bank létrejötte        
07.29-10.20. Bosznia okkupációja        
1879.06.03. Székesfehérvár. Országos Gazdakongresszus 1879.09.24. Kettős Szövetség 1879 Henry George: Progress and Poverty
  (agrárius) 1879-1880 Henry Stanley közreműködésével   Egyiptomban idegenellenesség lép föl
      II. Lipót belga király megszervezi Kongó    
      Szabad Államot    
1880.05.16. Magyarországi Általános Munkáspárt     1880-1884 Rhodesia megszervezése
  megalakul        
1881.05.30. Állami iparpártolás kezdete 1881 Három Császár Szövetsége felújítása 1881 Ír bérleti viszonyok szabályozása
      Tunisz francia gyarmat   Henry M. Hyndmann Demokratikus
          Föderáció
          III. Sándor cár (1894-ig) alatt
          Konstantin Pobjedonoszejev intézkedései:
          Ohrana szervezése, oroszosítás, zsidó
          pogromok
1882 április Tiszaeszlári vérvád ügye 1882 Olasz csatlakozás a Kettős 1882 Egyiptom brit megszállása
      Szövetséghez Eritrea olasz gyarmat   Szudánban Mahdi fanatikus dernis mozgalma
          Új-Zéland központi kormányt kap
    1883 Románia csatlakozása a Hármas Szövetséghez 1883 Szociáldemokrata Föderáció Angliában
      Dahomey francia protektorátus   Fábiánus Társaság meglalkul
          Genf. Plechanov Munka Felszabadítása
      Német Délnyugat-Afrika   csoportja
    1884 Szenegál, Francia Guinea, Elefántcsontpart,    
    1885 francia birtok 1885 Gordon brit tábornok halála Khartumnál
      Togo, Kamerun, Bismarck és Marschal   Munkáskövetelések egyes orosz gyárakban
      szigetek. Új Guinea német    
      Német Kelet-Afrika (déli rész)    
1886.05.21. Jánszki-ügy 1886 Brit Kelet-Afrika (északi rész) 1886 Gyári munkajogi törvények Oroszországban
1886 során Mocsáry Lajos: Néhány szó a nemzetiségi   Madagaszkár francia gyarmat   Brit Kelet-Afrika megszervezése
  kérdésről   Német-orosz viszontbiztosítási szerződés    
    1887 Francia tőkekivitel Oroszországba 1887 Megalakul a Brit Dél-Afrika Társaság
          Alexander Uljanovot merényletterv miatt
          kivégzik
      II. Vilmos német császár (1918-ig)   Albert Michelson fénysebesség mérése
    1888   1888 Közigazgatási reform Angliában
        1888 után Zulu-, Nyassza-, Becsuánaföld, Uganda,
      Megalakul a II. Internacionálé   Brit-Szomáli, Gambia gyarmatosítása
1889.02.16. Tisza módosítja a benyújtott véderő 1889 Párizsban a posszibilisták kongresszusa 1889 Japán új alkotmánya
  törvényjavaslatot   Bismarck távozása    
1890.03.09. Tisza Kálmán lemondása 1890 Leo von Caprivi német kancellár    
1890.03.13. Szapáry Gyula gróf miniszterelnök   Szerződés Zanzibarba Angliával    
1890.12.07. Magyarországi Szociáldemokrata Párt   Helgoland szigete német kézben    
  megalakul   Össznémet Szövetség alakul    
    1891 Francia flotta Kronstadtba látogat    
      Az újjászervezett Német Szociáldemokrata    
     

Párt a szavazatok 20%-át szerzi meg

   
      Rerum Novarum pápai enciklika megalapozza    
      a keresztény szocializmust    
      Francia-orosz szövetség terve    
1892.01.05. Apponyi vezette Mérsékelt Ellenzék Nemzeti        
  Párt nevet vesz fel        
1892.10.10. Kormányvita a polgári házasság ügyében        
1892.11.17. Wekerle Sándor miniszterelnök        
  Egyházpolitikai harc indul        
1892 során Replica-ügy        
1893.02.15. Adni kezd a telefonhírmondó (Puskás Tivadar 1893 Francia-orosz szövetség megkötése    
  találmánya)   Belgiumban titkos választójog    
1894.ápr. Hódmezővásárhelyi zendülés (Szántó Kovács     1894 II. Miklós cár (1918-ig)
  János)       Sergej Witte gazdaságpolitikája miatt éhínség
1894.12.09. Egyházpolitikai törvények szentesítése       Japán-kínai háború Korea miatt
1984 során Memorandum per        
1895.01.04. Bánffy Dezső báró miniszterelnök 1895 Megalalkul a C.G.T. Franciaoszágban 1895 Shimonoki béke - japán hódítások
1895.01.06. Román Nemzeti Párt komitéjának feloszlatása   Georges Sorel az anarchoszindikalizmus fő    
  Megalakul a Néppárt   teoretikusa    
01.28-01.29. Szántó Kovács Jánost 5 évre ítélik        
03.16. Nemzetiségek megbízottainak kongresszusa        
08.10. Budapesten        
1896.04.21. Millennium törvénybe iktatása. Politikai 1896 Eduard Bernstein a Die Neue Zeit-ben közli a 1896 Új, helyi ír önkormányzatok engedélyezése
  treuga Dei   revizionizmus programját 1896-1898 Kitchener brit tábornok felszámolja a dervis
      II. Vilmos levele Krüger elnökhöz   uralmat
      Olaszok háborús kudarca Abessziniában    
1897.09.08. Várkonyi István Független Szociáldemokrata        
  Pártot alapít        
1898. dec. Obstrukció Bánffy ellen 1898 II. Vilmos Damaszkuszban az arab világ 1898 Fashodai kaland, összetűzés a franciákkal
      védője   Kubai felkelés
      Tirpitz flottaépítési törvénye   USA gyors győzelme a spanyolokon
      Norvégiában titkos választójog   Csendes-óceáni szigetek megszerzése
          Oroszországi Szocialista Munkáspárt
          megalakul
        1899-1902 Angol-búr háború
1899.01.01. Exlex állapot       Boxerek titkos társasága
1899.02.26. Széll Kálmán miniszterelnök     1900 Boxer lázadás. Nemzetközi erők leverik
1900.01.01. Megindul a Huszadik Század c. folyóirat     1900 után Mandzsúria orosz megszállása
        1901 Ausztrál Unió létrejötte
          Aranypart gyarmatosítása
1903. máj. Obstrukció az újoncvitában, majd exlex     1903 Ír földreform
  állapot       Orosz Felszabadítási Szövetség (kadetok)
1903.10.31. Tisza István miniszterelnök       Népakarat követői "eszer"-ek
          OSzDM II. kongresszusa. Bolsevik-mensevik
          vita
1904.11.18. "Zsebkendőszavazás" majd pártbomlások 1904 Amsterdam II. internacionálé a gyarmatokról 1904 Japán fellépés az oroszok ellen
          Francia-angol antant
1905.01.03. A parlament feloszlatása 1905 II. Vilmos Tangerben beszédet mond, 1905 Musztafa Kemal Damaszkuszban titkos
01.26-02.04. Szabadelvű Párt megbukik   első marokkói válság kezdete.   szövetséget hoz létre
1905.06.18. Fejérvári Géza báró párton kívüli   Angol szolidaritás a franciákkal   Japán győz az oroszokon szárazföldön és
  kormánya   Szeparációs törvény Franciaországban   tengeren
1905.09.15. Töntetés a válsaztójogi reform mellett     1905.01.09. Gabon pópa tüntetése, "véres vasárnap"
1905.12.19. Kristóffy beterjeszti választójogi javaslatát.     1905. szept. Portsmouth. Japán-orosz béke
  Aktív ellenállás     1905.10.07. Cari manifesztum. Abszolutizmus felszámolása
          Moszkvában fegyveres felkelés. Leverik
1906.02.19. Király kemény lépései. Az ellenállás 1906 Algeziras-i nemzetközi konferencia    
  összeomlik        
1906.04.04. Titkos paktum a királlyal        
1906.04.18. Wekerle Sándor miniszterelnök        
1906.04.21. Feloszlik a Szabadelvű Párt        
1907.06.02. Apponyi magyar nyelv oktatásáról szóló 1907 Stuttgart. II. internacionálé definiálja a 1907.08.31. Angol-orosz antant
  törvénye   háborút   Hármas Antant létrejötte
1907.10.27. Csernovai csendőrsortűz   Ausztriában titkos választójog    
1907.12.30. Új gazdasági kiegyezés (63,6%:36,4% az        
  arány)        
1908.10.06. Bosznia-Hercegovina annexiója 1908 Svédországban titkos választójog    
      Enver pasa forradalma kirobban    
      V. Mohamed szultán (1909-1918)    
      Kongó Szabad Állam belga gyarmat    
1909.11.21 Nagyatádi Szabó István megalakítja a 48-as 1909 Titkos olasz-orosz szövetség 1909 Új-Zéland dominium
  és Függetlenségi Országos Gazdapártot        
1910.01.01. Exlex állapot 1910 Izvolszkij lesz a párizsi orosz követ 1910 Fez fancia megszállása, második marokkói
1910.01.17. Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnök       válság kezdete
1910.02.19. Megalakul a Nemzeti Munkapárt        
06.01.-06.10. A választásokon a Nemzeti Munkapárt győz        
    1911-1912 Olasz háború Törökország ellen 1911 Panther Agadirban. Gray kiáll a franciák
          mellett
        1911.11.04. Marokkói egyezmény
1912.04.22. Lukács László miniszterelnök 1912 Béke a törökökkel Lausanne-ban 1912 Winston Churchill beszéde Glasgowban a
1912.05.22. Tisza István házelnök   Basel. II. internacionálé háború ellenes   flottaépítéssel kapcsolatban
1912.05.23. Általános sztrájk   kiáltványa    
      Szerb-bolgár szövetség, majd Montenegro és    
      Görögország csatlakozása    
    1912.10.17. Első Balkán háború kezdete    
1913.06.10. Tisza István miniszterelnök     1913.05.30. Béke Londonban
        06.29-08.10. Második Balkán háború
          Béke Bukarestben
1914.06.06. Megalakul az Országos Polgári Radikális Párt