12 Millió Év 
Emberelőd
Ramapithecus
Ázsia, Európa, Afrika
Rudabánya
4 millió év Előember
(hominidák)


  Australopithecus africanus
Australopithecus robustus vagy boisei
Homo habilis
formatartó eszközök
 
1 millió év 

Homo erectus

  Ázsia, Európa, Afrika
gyűjtögetés, tábor, munkamegosztás
Vértesszőlős

200 000 év 
Homo sapiens Neandervölgy Európa, Ázsia  
70 000 év 

Homo sapiens
sapiens
Cro-magnon

elterjedés a Földön

 
10 000 év 

felmelegedés

élelmiszertermelés megindulása
fazekasság, fonás-szövés
   
9 000 év  
Kereskedelem a Közel-Keleten      
8 000 év  
Jerikóban városias kezdetek      
6 000 év  
öntözés, eke, faluközösségek kialakulása      
5 000 év  
Egyiptomi faluközösségek kezdetei      

 

  Róma Görögország Elő-Azsia Egyiptom India Kína Egyéb
IV. évezred     Sumér városok Kapcsolat Mezo- Mohendzso-daro elszórt, kis Stonehendge kezdete
      Uruk (Warka)

potámiával

Harappa földműves 3000 körül
      fémöntés Menes 3100-ban davidák közösségek  
      Trója kezdete egyesíti őket      
      3000 körül Óbirodalom a      
        XXII. századig      
III. évezred     Sarrukin akkád Középbirodalom fémművesség földművelő köz-  
      birodalma 2300-tól 2100-1650-ig fazekas korong pont a Sárga-folyó  
        Templomok építé-   völgyében  
        se, luxuscikkek      
II. évezred Italicus bevándorlás Krétán Minosz palotája 2100 körül Óbabiloni biro- Hükszosz támadás Árja hódítás, Anyang központ  
    Földrengés elpusztítja 1400 körül dalom, a XVII. században. szanszkrit nyelv Sang-dinasztia  
    Kréta virágzása a XVI-XV. században Hamurabi törvényei A XVI-XI. század- Kasztrendszer 1600-tól  
    Líneráis B írás Asszír birodalom ban Újbirodalom   Csou-dinasztia  
    Mükéné virágzása a XVI-XII. században kezdetei katonai hatalom   1050-től  
    Trójai háború 1200 körül Föníciai városok Zsidók menekülése      
    Dór vándorlás - ión vándorlás felemelkedése Mózes vezetésével      
    Vaskor kezdete. Korszakváltás Ábrahám elindul 1250 körül      
      Ur-ból 1900 körül Tengeri népek      
      Lovas nomádok        
      megjelenése        
      Vaskor kezdete        
      Föníciai írás        
      Zsidó honfoglalás        
10. század A vaskor kezdete   A zsidó állam   Vaskor kezdete    
      fénykora, Saul,        
      Dávid, Salamon        
      királysága        
9. század     Asszíria felemel-        
      kedése        
8. század Róma alapítása, a királyság kora Pliszok fejlődése, gyarmatosítás, Asszíria hatalma        
  kezdete 776-tól az első olümpiai játékok csúcsán        
7. század Etruszk nagyhatalom Drakón törvényei 621-ben Asszíria bukása Szabadulás az      
      Újbabiloni asszír uralom alól      
      birodalom        
6. század A köztársaság kezdete Szolón reformjai 594-től Méd, majd Perzsa Kambüzész   Lao Ce és  
    Peiszisztratosz tirannisza 560-527 Birodalom elfoglalja 525   Konfucius tanítása  
    Kleiszthenész reformja 508 Zsidók babiloni        
      fogsága 586-538        
5. század Néptribunus intézmény 494-től Ión városok felkelése 500 Makedón uralom Makedón uralom Makedón támadás    
  XII táblás törvények Görög győzelmek: Marathón 490 Szeleukidák Ptolemaioszok      
    Salamis 480, Plataia 479          
    Periklész kora 460-tól          
    Peloponnészoszi háború 431-404          
4. század Gall betörés 387-ben II. Fülöp makedón király 359-336          
  Licinius földtörvénye 367 Khaironeiai csata 338          
  Samnis, közben latin háború 343-299 Nagy Sándor 336-232          
  (340-338)            
  Adósrabszolgaság vége 326            
3. század Egyenjogúság a patríciusok és a Antigonoszok Makedóniában 276-tól       Si Huang Ti  
  plebejusok között 300         Cin-dinasztia  
  Tarentumi háború 280-272         221-206  
  I. pun háború 264-241         Han-dinasztia  
  II. pun háború 218-201         206-Kr.u.220  
2. század Egyensúlyozó háborúk Keleten Korinthosz felkelése és pusztulása 146 Asia római     Hunok feletti  
  III. pun háború 149-146 Római uralom kezdete provincia 133     győzelem  
  Gracchusok reformjai 133-122            
  Marius fellépése: reformok            
1. század Marius és Sulla küzdelmei   Szíria és Júdea Római uralom 30      
  Spartacus rabszolgafelkelése 74-71   római uralom alatt        
  I. triumvirátus 60   64-63        
  Caesar diktatúrája 49-44            
  II. triumvirátus 43            
  Actiumi csata 31            
  Augustus principátusa 31-Kr.u.14.            
  Pannónia meghódítása            
Kr. u. Julius Claudius dinasztia 14-68   Kereszténység        
1. század Flavius dinasztia 69-től   kialakulása        
  Antonius dinasztia 96-192            
2. század Trajanus császár 98-117            
  Hadrianus 117-138            
  Marcus Aurelius 161-180            
3. század Római polgárjog kiterjesztése 210            
  Docletianus új rendje a dominatus 284 -            
4. század Constatinus törelmi rendelete 313 Konstantinápoly az új főváros     Gupta birodalom    
  Röghöz kötő rendeletek 325 Hunok megjelenése Európában 370     kialakulása    
  Hunok megjelenése 370 Germán sikertelen betörések          
  Birodalom kettéoszlása 395            
5. század Germán beköltözése nyugaton            
  Catalaunumi csata 451-476            
  Romulus Augusulus elmozdítása:            
  Nyugati Birodalom megszűnése